Büyük Alim İmam Şa’rani’ye göre bu Ramazan’da Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor?

ramazan21
Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif içinde, özellikle son on günde gizlenmiş, Ramazan-ı Şerifin evliyasıdır.

Veli kişi kullar arasında gizlenmiştir, diğer insanlar da veli bilinsin diye. Kadir gecesi de son on günde gizlenmiştir, son on günün her günü kadir gecesi olabilir diye…

Meşhur alim İmam Şa’rani hazretleri (1491-1566 Kahire) “Ramazanın başladığı günlere göre kadir gecesini tespit ettiğini” söylemiştir. Buna göre “eğer Ramazan-ı Şerif Perşembe günü başlamış ise 25. gece kadir gecesidir. Allah’ü a’lem.” Kendisi “ben bu hesaba göre 30 yıl kadir gecesiyle müşerref oldum.” diyor.

Bu sene 25. Geceye dikkat edelim. Bu bir fırsattır değerlendirelim. Rabbimizin rızası nerededir bilemeyiz ama her geceyi Kadir bilebiliriz.

Ramazanı-ı şerifte özellikle cuma günleri ve kadir gecesinde okunan ayetlerin sevabı on binlere ulaşır. Ayete’l- Kürsinin her harfine 30 bin sevap verilir. Aslında bunlar bizi teşvik içindir. Allah sonsuz sevap verir. Kur’an okuyalım. Teşvik edelim.

Dolu dolu geçirmemiz gereken bu değerli on günde kararında ve dozunda olmak şartıyla eğlence ve dinlenme yorulan herkesin hakkıdır. Özellikle çocuklar için güzel hatıraları olabilir.

Ramazan ayındaki panayır, festival ve eğlencelerin bilinçli Müslümanları bu ayın manevi havasından uzaklaştırmaması gerekir.

Çocuklarımız Ramazan ayını “Fest-i Ramazan” ve “festivalden” ibaret zannetmesinler. Teravih, mukabele ve iftarları da yaşasınlar…

Ramazan bereketli bir panayırdır. Cenneti kazanmak için açılan hayır çarşısıdır.

İmam Şa’rani hazretleri kimdir?
Mısır’da yetişen âlimlerin ve evliyânın en büyüklerinden. İmâm-ı Şa’rânî ve Kutb-i Şa’rânî lakabıyla meşhûr olup, Aliyy-ül-Havvâs’ın talebesidir. Nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Zerka bin Mûsâ bin Sultan Ahmed Tilmsânî Ensârî’dir. Mısır’ın Kalkaşend kasabasında, 898 (m. 1493)’de doğdu. Nesebi, silsile hâlinde Hazreti Ali’ye ve Peygamber efendimize ( aleyhisselâm ) ulaşır. Dedesi Tilmsân Sultânı idi. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs-i şerîfler üzerinde çok çalışarak, hadîs âlimi oldu. Aynı zamanda Aliyy -ül-Havvâs hazretlerinden tasavvufu öğrenerek, büyük velîlerden oldu. Pekçok kerâmetleri görüldü. Üçyüzden ziyâde eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 (m. 1565)’de Mısır’da vefât etti.

Kaynak: http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/ABDULVEHHAB-I-SARANI/3201