Cenaze Fonu


Avrupa Türk Kültür ve Dernekleri Biriği Nizam-ı Alem Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu’nun Şartnamesi

Madde 1: Fon’un Amacı
Almanyada vefat eden üyelerinin veya Fon’dan yararlanma hakkına sahip olan yakınlarının cenazelerini ölüm mahallinde cenaze yakınları tarafından bildirilen ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamaktır.

Madde 2: Başvuru Şartları
Kayıt formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak, doldurup, imzalayıp, bağış dekontunun aslınında ekleyerek Frankfurt’da bulunan ATB Genel Merkezine Ulaştırmak. Eksiksiz ve doğru yapılan müracaatların kayıt işlemi yapıldıktan sonra üyelik kartı gönderilir. Yukarıdaki şartların tümünü yerine getiren kişiler Fon’a üye olabilir.

Madde 3: Üyeliğin Başlaması
Kayıt Parası Yaş Grublandırmasına göre yatırılır:
18-30 yaş arası: 30€
30-40 yaş arası: 50€
40-50 yaş arası: 70€
50-60 yaş arası: 100€
60-65 yaş arası: 200€
65-70 yaş arası: 350€
Kayıt Parası yatırıldıktan sonra 90 GÜN SONRA üyelik başlar. Ani kaza ölümlerinde 90 gün şartı aranmaz.

Madde 4: Fon’dan yararlanacak olan Aile Ferdleri
a) Fon’dan üyenin Avrupa’da yaşayan T.C. veya T.C. kökenli Avrupa vatandaşı resmi nikahlı eşi, 18 yaşından küçük ve bekar çocukları yararlanır.
b) Ebeveyn’lerin üzerinden Fon’a kayıt olup, daha sonra 18 yaşını dolduran veya evlenen çocuklar bildiri yapılmasına gerek kalmadan yararlanma hakkını kaybederler.

Madde 5: Vefat halinde Üyenin Yapacağı İşler
Vefat halinde tüm işlemleri Fon tarafından görevlendirilen Cenaze Nakil Firması yapar. Cenaze sahipleri Fon’un bilgisi dışında işlemler için herhangi bir Cenaze Nakil Firmasını görevlendiremezler, aksi taktirde Fon Maddi ve Manevi hiç bir destek sağlamaz. Fon’dan yararlanabilen bir Üyenin Vefatı halinde yakınları tarafından ATB Genel Merkezi aranarak durum bildirilmeli ve aşağıdaki sıralanan Evraklar hazır bulunmalıdır.
a) Vefat edenin Pasaportu ve Nüfüs Cüzdanı,
b) Vefat eden Evli ise Uluslararası geçerli Evlilik Cüzdanı,
c) Fon Üyelik Kartının Fotokopisi,
d) Vefat Evde gerçekleşiyorsa Doktor tarafından Ölüm Raporu, Avrupa’da gömülecek Cenazelerin Mezarı ve Mezarlıklarla ilgili bütün yükümlükler Cenaze sahibine aittir. Ayrıca yukraıda belirtilen işlemlerin eksikliğinden meydana gelebilecek gecikme ve sonuçlarından Nizam-ı Alem Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu’u kesinlikle sorumlu değildir.

Madde 6: Ölüm Halinde Fon’un Yapacakları
a) Türk ve Bölge Makamları nezdindeki işlemlerim tamamlanması,
b) İstenilmesi halinde İslami Usullere uygun olarak yıkanmanın temin edinmesi, kefenlenmesi ve Cenaze Namazının kılınması için gerekli işlemlerin yapılması,
c) Cenaze Uluslarasarı Standartlara uygun bir Tabuta yerleştirilerek Avrupa’dan Türkiyeye Uçar ve oradada Defib mahaline kadar götürülmesi,
d) Cenaze Naklinde Yardımcı olmak üzere Genel Merkezimizde önceden bildirilen yakın Akrabalarından bir Refakatçının Gidiş-Dönüş biletinin Nizam-ı Alem Cenaze ve Nakil Yardımlaşma Fonu karşılanması,
e) Tatil ve Bayram Günü olması hasebiyle, Resmi makamlardan veya havayolu Şirketlerinden kaynaklanacak gecikmelerden Fon tarafından sorumlu değildir.

Madde 7: Cenaze’nin Avrupa’da Defnedilmesi Halinde yapılması gerekenler
Cenaze’nin bulunduğu yerde defnedilmesi Cenaze sahibi tarafından istenilmesi halinde işlemler aynı şekilde uygulanacak olup, sadece Nakil masrafı Fon tarafından karşılanır. Defin yeri masraflarını Cenaze Sahibi öder.

Madde 8: Masraf Payı
Fon’un Yıllık Giderlerinin Üye Sayısına Eşit olarak bölünmesi ile ortaya çıkan Rakam Üyelerin Yıllık Masraf Payını oluşturmaktadır. Ödenecek olan Miktar aynı zamanda o yılın Üyelik Ücretidir. Fon tarafından adreslerine Ödeme bildirisi göderilir ve üyeler’de Ocak-Şubat ayları içerisinde bu Miktarı ödemekle yükümlüdür. Belirtilen süre içinde Yıllık Masraf Payını ödemeyen Üyelerin Üyelikleri düşer ve hiç bir hak talep edemezler.

Madde 9: Bilgi verme Yükümlülüğü
a) Üye kendisi ve Fon’dan yararlanma hakkına sahip Aile ferdlerinin medeni halindeki yenilikleri, yeni Doğan Çocukların ve Adres Değişikliğini 15 Gün içerisinde Fon Merkezine bildirmekle yükümlüdür.
b) Usulen uygun olmayan başvurulardan Dolayı Fon, iletişimsizlikten kaynaklanabilecek aksamalardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.
c) Yanlış bilgi vermek, kayıt şartlarına uygun olmadığı halde bu Fon’dan yararlanmak maksadıyla hileli yollara kayıt yaptıranlar haklardan yararlanamayacağı gibi kendisine ve ona yardımcı, olanlara, “yasa dışı yollara başvurma” sebebiyle, suçduyurusunda bulunarak kanuni işlemler yapılacaktır. Ayrıca Fon tarafından yapılan herhangi bir ödeme geri alınacaktır.

Madde 10: Avrupa dışında vefat edenler
Üyelerin ve Fon’dan yararlanan Aile ferdlerinin Avrupa dışında Vefat etmesi halinde Cenaze sahipleri meftayı kendı imkanları dahilinde defnederler. Ölüm raporunu bir dilekçe ile Nizam-ı Alem Cenaze Fonu’na ulaştırması durumunda kanuni mirascılarına Fon tarafından 500€ ödeme yapılır.

Madde 11: Bölge Makamlarında alıncak yardım
Bölge Kurum ve Kuruşları tarafından verilen Ölüm yardım Paralarının tamamı hak sahiplerine aittir. Bu konuyla ilgili işlemler’de kendileri tartafından yürütülür.

Madde 12: Fon’dan ayrılma
a) Üye veya Fon’dan yararlanma hakkına sahip Aile ferdlerinden birisi Fon’dan yararlandığı taktirde Üyelik, Avrupa’da ikamet ettiği sürece 10 Yıl, geride kalan Fon’dan yararlanma hakkına sahip Aile ferdleri tarafından devam ettirilmek sorumluluğu vardır. Aksi halde yapılan tüm masraflar Nizam-ı Alem Cenaze ve Yardımlaşma Fonu’na iade edilmesi gerekmektedir.
b) Bunundışında kalan tüm Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin masraf payını ödeyerek Yazılı bir Dilekce ile Fon’dan ayrılabilirler.
c) Yatırılan kayıt Parası geri verilmez. Ayrılan Üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak talep edemezler.
d) Nizam-ı Alem Cenaze ve Yardımlaşma Fonu herhangi Üye adayının başvurusunu red etme ve herhangi bir Üyeliği bitirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili bilgi verme sorumluluğu yoktur.
Müracaat eden Nizam-ı Alem Cenaze Fonu’nun düzenlediği şartnameyi kabul etmiş sayılır.

İletişim
Nizam-ı Alem Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu
Waldeckerstr. 4
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: +49 (0) 6105 3055430
Fax: +49 (0) 6105 3055434
Mobil: +49 (0) 176 25203054

Cenaze Fonu” üzerine bir düşünce

  1. Geri izleme: Avrupa Türk Birliği Cenaze ve Yardımlaşma Fonu - Nizam-ı Alem Finnentrop

Bir Cevap Yazın