NRW Bölge Toplantısı

Yeni bölge başkanı seçilen sayın Ruşen Batur, ilk bölge toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı 21 Eylül Cumartesi günü Remscheid teşkilatında gerçekleşti.
Toplantıya ev sahipliği yapan Remscheid teşkilatından yanı sıra, Duisburg ve Finnentrop teşkilatındanda yöneticiler katıldı.
Toplantıda şu konular ele alındı:
1. Derneklerin faaliyetleri
2. Cenaze Fonu, Hac ve Umre, Kurban Organizasyonu
3. Federasyon ve teşkilatlara üyelik
4. Derneklerde eğitim
5. Derneklerde eğitim verecek eleman
6. Dernekler arası koordinasyon
7. Derneklerin federasyon ve bölge başkanından beklentileri

Sekreter: Serdar-Çelebi Çalık