Teşkilatcılık Semineri Darmstadt Fotoğrafları – Aralık 2015

ATB 2. Muhsin Yazıcıoğlu Salon Futbol Turnuvası kura çekimi yapıldı

afiş_20160220
Avrupa Türk Birliği 2. Muhsin Yazıcıoğlu Salon Futbol Turnuvası kura çekimleri Cumartesi Akşamı yapıldı.

A GrubuB GrubuC Grubu
Finnentrop ILudwigshafenPhilippsburg
KölnDuisburgRemscheid I
MulhouseErndtebrückFC Finnentrop II
Berlin IStuttgartEislingen
Remscheid IIFinnentrop IIBerlin II

Yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi

IMG_20160102_191634Teşkilatımız 2015 – 2017 dönem yönetim kurulu seçimini 2 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 17:00’da gerçekleştirdi. Seçime Üyeler ve KRV Bölge başkanı sayın Ruşen Batur Divan heyeti olarak katıldı. Seçime katılım 15 üye ile. Yeni dönem Yönetim kurulu Başkanı: Arif Aşcı, Vekili: Alpaslan Çalık, Sekreter: Serder Çalık ve Muhasib görevine Selim Aşcı getirildi.

Yönetim Kurulu

Büyük Alim İmam Şa’rani’ye göre bu Ramazan’da Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor?

ramazan21
Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif içinde, özellikle son on günde gizlenmiş, Ramazan-ı Şerifin evliyasıdır.

Veli kişi kullar arasında gizlenmiştir, diğer insanlar da veli bilinsin diye. Kadir gecesi de son on günde gizlenmiştir, son on günün her günü kadir gecesi olabilir diye…

Meşhur alim İmam Şa’rani hazretleri (1491-1566 Kahire) “Ramazanın başladığı günlere göre kadir gecesini tespit ettiğini” söylemiştir. Buna göre “eğer Ramazan-ı Şerif Perşembe günü başlamış ise 25. gece kadir gecesidir. Allah’ü a’lem.” Kendisi “ben bu hesaba göre 30 yıl kadir gecesiyle müşerref oldum.” diyor.

Bu sene 25. Geceye dikkat edelim. Bu bir fırsattır değerlendirelim. Rabbimizin rızası nerededir bilemeyiz ama her geceyi Kadir bilebiliriz.

Ramazanı-ı şerifte özellikle cuma günleri ve kadir gecesinde okunan ayetlerin sevabı on binlere ulaşır. Ayete’l- Kürsinin her harfine 30 bin sevap verilir. Aslında bunlar bizi teşvik içindir. Allah sonsuz sevap verir. Kur’an okuyalım. Teşvik edelim.

Dolu dolu geçirmemiz gereken bu değerli on günde kararında ve dozunda olmak şartıyla eğlence ve dinlenme yorulan herkesin hakkıdır. Özellikle çocuklar için güzel hatıraları olabilir.

Ramazan ayındaki panayır, festival ve eğlencelerin bilinçli Müslümanları bu ayın manevi havasından uzaklaştırmaması gerekir.

Çocuklarımız Ramazan ayını “Fest-i Ramazan” ve “festivalden” ibaret zannetmesinler. Teravih, mukabele ve iftarları da yaşasınlar…

Ramazan bereketli bir panayırdır. Cenneti kazanmak için açılan hayır çarşısıdır.

İmam Şa’rani hazretleri kimdir?
Mısır’da yetişen âlimlerin ve evliyânın en büyüklerinden. İmâm-ı Şa’rânî ve Kutb-i Şa’rânî lakabıyla meşhûr olup, Aliyy-ül-Havvâs’ın talebesidir. Nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Zerka bin Mûsâ bin Sultan Ahmed Tilmsânî Ensârî’dir. Mısır’ın Kalkaşend kasabasında, 898 (m. 1493)’de doğdu. Nesebi, silsile hâlinde Hazreti Ali’ye ve Peygamber efendimize ( aleyhisselâm ) ulaşır. Dedesi Tilmsân Sultânı idi. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs-i şerîfler üzerinde çok çalışarak, hadîs âlimi oldu. Aynı zamanda Aliyy -ül-Havvâs hazretlerinden tasavvufu öğrenerek, büyük velîlerden oldu. Pekçok kerâmetleri görüldü. Üçyüzden ziyâde eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 (m. 1565)’de Mısır’da vefât etti.

Kaynak: http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/ABDULVEHHAB-I-SARANI/3201

Kadir gecesinin alametleri nelerdir ve nasıl değerlendirmeliyiz?

Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir gecesin alametleri
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.)
[Taberani]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.)
[Müslim]

Buhara – Semerkant – Taşkent – Türkistan gezisi [Eylül 2015]

HAREZM – BUHARA – SEMERKANT – TAŞKENT – TÜRKİSTAN GEZİSİ

Türk Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kavuncu Refakatinde

Birinci Gün 10 Eylül 2015 Perşembe:
10.30 İstanbul’dan Hareket
17.20 Taşkent’e Varış
20.00 Akşam yemeği
21.00 Le Grand Plaza Otelinde Konaklama

İkinci Gün: 11 Eylül 2015 Cuma:
04.00 Kahvaltı ve havaalanına hareket
08.40 Taşkent’den Ürgenç (Harezm)’e hareket
10.20 Ürgenç’e Varış
11.00 Kahvaltı (isteyenlere) ve istirahat
13.00 Hive Hanlarının yaptırdığı İçen Kale’de öğle yemeği ve Şehir turu
13.00 – 20.00 Muhammed Emin Han medresesi, Kalta Minor, Matiniyoz Divanbegi
medresesi, Gazi Kalyan Medresesi , Cuma Mescidi, Alla Kulihan medresesi ziyaretleri
20.00 Milli Lokantada Yemek ve İstirahat

Üçüncü Gün: 12 Eylül 2015 Cumartesi
08.00 Buhara’ya hareket otobüsle (uzun bir yolculuk)
12.00 Öğlen yemeği otobüste kumanya olacak.
Yolculuk Kızılkum stepleri arasında Amu Derya (Ceyhun) nehirnden açılan sulama kanalları vs görülerek geçecek
19.00 Buhara’ya varış, Grand Buhara Oteline yerleşme, istirahat
20.00 Buhara’da gece gezisi Müzikli Akşam yemeği

Dördüncü Gün: 13 Eylül 2015 Pazar
07.00 Kahvaltı
08.00 – 19.00 Yedi Pirleri (Hacegân silsilesi) ziyaret: (Hazreti Şah-ı Nakibendi ve anneleri, Hz. Seyyid Emir Külal, Hz. Muhammed Babasammasi, Hz. Hoca Ali Ramiteni, Hz. Mahmut İnciriyyül Fağnevi, Hz. Hoca Arifir Rivigeri, Hz. Abdülhakık Gücdüvani)
20.00 Grand Buhara Oteline dönüş yemek ve istirahat

Beşinci Gün: 14 Eylül 2015 Pazartesi
07.00 Kahvaltı
08.00 – 19.00 Samanailer kompleksi, Bolohavuz civarı, Buhara’nın son emiri Emir Alimhan’ın Ark Kalesi (dışarıdan), Mir Arap Medresesi, Kolon Minare, Kökaldaş Medresesini ziyaret. Serbest zaman, alışveriş.
20.00 Akşam yemeği, milli Özbek Müziği eşliğinde
22.00 Grand Buhara Otelinde İstirahat

Altıncı Gün: 15 Eylül 2015 Salı
08.00 Kahvaltı, Otelden ayrılma
09.00 Semerkant’a hareket, yolda Çor Bokır mezarlığını ziyaret
15.00 Semerkan milli lokantada öğle yemeği
16.00 Semerkant The Regal Palace Oteline yerleşme istirahat
19.00 Semerkant akşamında panoramik gezinti
20.00 Milli lokantada akşam yemeği
22.00 The Regal palace otelinde konaklama

Yedinci Gün: 16 Eylül 2015 Çarşamba
08.00 Kahvaltı
09.00-13.00 İmam-ı Maturidi, Hoca Ubeydullah Ahrar, Danyal Peygamber makamlarını ziyaret
13.00 Öğle yemeği
14.00-19.00 Şah-ı Zinde (Efendimizin amcaları Hz Abbas oğlu Kusam, Seyid Emir Külal’in oğlu Seyid Emir Burhan gibi birçok manevi büyüğün kabri var), Gur-i Emir kompleksi (Emir Timır’un kabri), Bibihanım medresesi
20.00 Milli Lokantada akşam yemeği
22.00 The Regal Palace Otelde istirahat

Sekizinci Gün: 17 Eylül 2015 Perşembe
08.00 Kahvaltı Taşkent’e doğru otelden ayrılış
09.00 – 17.00
Şehir çıkışında İmam-ı Buhari hazretlerinin makam ve medresesini ziyaret
Şehr-i Sebz’de Emir Timur’un yazlık sarayı Aksaray ziyaretleri ve öğle yemeği
Zengi Ata ziyareti
17.00 Taşkent Le Grand Plaza Oteline Yerleşme ve İstirahat
18.00 Taşkent Akşamında Panoramik gezinti
20.00 Akşam Yemeği
22.00 Le Grand Plaza Otelinde istirahat

Dokuzuncu Gün: 18 Eylül 2015 Cuma
08.00 Kahvaltı sonrası Çimkent’e hareket, gümrük işlemleri
09.00 – 18.00 Şavuldur’da (eski Otrar şehri) Arslan baba hazretlerini ardından Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi hazretlerini ziyaret, öğlen yemeği. Çimkent gezisi. (Vakit olursa) sayram şehrinde Yesevi Baba’nın anneleri Karaşaş ana ile baları İbrahim Ata’yı ziyaret.
19.00 Dostluk Otelinde (***) akşama yemeği ve konaklama

Onuncu Gün: 19 Eylül 2015 Cumartesi
08.00 Kahvaltı ve Taşkent’e dönüş yolculuğu
14.00 Taşkent’te öğle yemeği
15.00 Le Grand Plaza Otelde kısa süreli dinlenme
16.00 – 19.00 Hazreti Osman zamanından el yazması Kur’an-ı Kerim, Çarsu Pazarında alışveriş, hediyeli vs alışı için serbest zaman
19.00 Akşam Yemeği
21.00 Otelde istirahat

On birinci Gün: 20 Eylül 2015 Pazar
01.30 İstanbul için otelden ayrılma
05.350 Taşkent İstanbul
09.00 İstanbul Atatürk havalimanında vedalaşma

Notlar:
Yukarıdaki program için ücret: 2400 USD olup odalar ikişer kişiliktir. Tek kişilik oda isteyen arkadaşların 180 usd fark ödemesi gerekir.
Bu ücrete şu kalemler dâhildir:
Özbekistan Hava Yolları ile İstanbul – Taşkent – İstanbul uçuşu;
Özbekistan Hava Yolları ile Taşkent – Urgenç uçuşu;
Tüm gezi sırasında komförlü otobüs ile gezi ücreti ;
Tüm gezi sırasında türkçe konuşan rehber eşliğinde tur;
4 yıldızlı Otellerde konaklama (sabah kahvaltısı + öğlen yemeği + akşam yemeği dahil) ;
Özbekistana 2 girişli-çıkışlı vize işlem ücreti ;
Tüm müze girişleri ;
Turizm rehberi ücretleri
Turizm seyahat sigortası.
Ücrete dâhil Olmayanlar:
Yurtdışı çıkış harc ücreti,
Tur sırasındaki bahşişler;
Müzeler ve ören yerlerdeki kamera çekim ücretleri;
Hediyelik eşyalar.
Konaklama
1 gece – Taşkent – Le Grand Plaza Otel 4 **** / 10.09- 11.09.2015

1 gece – Hive – Horazm Palace Hotel – 4 **** / 11.09 –12.09.2015

3 gece Buhara – Grand Buhara Hotel 4 **** / 12.09 – 15.09.2015

1 gece Semerkant The Regal Palace Hotel 4 ****/ 15.09 – 17.09.2015

1 gece Taşkent Le Grand Plaza Hotel 4 **** / 17.09 – 18.09.2015

1 gece Türkistan DUSTUK Hotel 3 *** / 18.09 – 19.09.2012

1 gece Taşkent Le Grand Plaza Hotel 4 **** / 19.09 – 20.09.2012

Pasaport Fotokopileri en geç 10 Ağustosa kadar orhankavuncu@gmail.com adresine gönderilecek
Ücretler de 1 Ağustosa kadar ilk yarısı, 25 Eylüle kadar da ikinci yarısı olmak üzere iki taksit halinde Orhan Kavuncu hesabına yatırılacak.

İrtibat: Nazmi Kaya +49 176 311 44 207